تامین تجهیزات مورد استفاده در فاز 1 کارخانه فولاد جهان آرا
تامین تجهیزات مورد استفاده در فاز 1 کارخانه فولاد جهان آرا
  • وضعیت پروژه: درحال انجام
  • تاریخ شروع پروژه: 05 / 31 / 1394
  • کارفرما :کارخانه فولاد جهان آرا
تامین بخش عمده ای از تجهیزات مورد استفاده در فاز 1 کارخانه فولاد جهان آرا با استفاده از ظرفیتهای مهندسی و تولیدی کشور